Ticaret Siciline Tescil Edilen Bazi İşlemler İçin 01.02.2023 Tarihi İtibariyle Vergi Dairesine Bildirim Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

01/02/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere
Ticaret siciline tescil edilen işlemler için vergi dairesine bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır.

MADDE 3- (1) 19/12/2012 tarihli ve 4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden bu Tebliğ ekindeki tabloda (EK:1) yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230118-7.htm

 

SMMM ŞENAY ÇİÇEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji