İşverenin Konkordato İlan Etmesi, İşveren İçin Aciz Vesikası Alınması, İflası, İflasın Ertelenmesi Nedenleri ile İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğü Hallerde

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İşverenin Konkordato İlan Etmesi, İşveren İçin Aciz Vesikası Alınması, İflası, İflasın Ertelenmesi Nedenleri ile İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğü Hallerde

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek-1. Maddesine göre; hizmet akdine dayalı işçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonundan ödenecektir.

Konkordato ilan eden işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin İŞKUR’a başvurarak Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi vermesi, dilekçenin ekine mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, işçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi eklemesi gerekmektedir. İşçiler bu başvuruyu kendileri bizzat yapabilecekleri gibi noter tasdikli vekaletnameye dayalı olarak vekilleri aracılığıyla da yapabilirler.

Ücret Garanti Fonundan yararlanabilmek için işçinin son bir yıl içerisinde konkordato ilan edilen işyerinde çalışıyor olması, ücret alacağı için beş yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olması gereklidir.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji