İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK
Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.
Teşvikten yararlanma şartları nedir?
İşyeri yönünden:
1- Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
2- Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
3- Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
4- Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
5- İşe alınan sigortalının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,
İşçi yönünden:
1- 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması,
2- İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
3- 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
4- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
5- Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,
Destek süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 aydır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz. 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren payı ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
SMMM SİBEL TANER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji