İHBAR ÖNEL SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi  gerekir (İK md.17)

Taraflar;

-6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta,

-6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta,

-1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta,

-3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta,

Önceden bildirimde bulunmakta yükümlüdürler.Aksi halde bu süreler kadar ihbar tazminatı ödemek zorundadırlar.(iş arama izni günde 2 saat)

S.M.M.M STAJYERİ FATMA ACAR KASIM