“e-Fatura” ve “e-Arşiv Fatura” Arasındaki Farklar Nelerdir?

”e-Fatura” ve “e-Arşiv Fatura” Arasındaki Farklar Nelerdir?

 e-Fatura uygulamasına geçişteki temel motivasyonu, Başbakanlık tarafından Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) çerçevesinde yayımlanan Genelge kapsamında, vergi kayıp ve kaçağının yaygın ve yoğun olduğu sektörlerden başlamak üzere kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye katkı sağlamak oluşturuyor. Peki “e-Fatura” ve “e-Arşiv Fatura” arasındaki farklar nelerdir?

e-fatura:

 • e-Fatura, e-fatura mükellefi olan şirketler arasında elektronik ortamda fatura gönderilip alınmasını sağlayan elektronik fatura türüdür.
 • 421 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile bazı sektörler ve ciro limitleri için e-fatura kullanımı konusunda zorunluluk getirilmiştir. Bu zorunluluk kriterleri her sene Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı tebliğlerle güncellenmektedir.
 • e-Fatura kullanımı zorunlu olsun olmasın, isteyen her firma e-faturaya geçebilir. Dilerse e-fatura ile birlikte e-arşiv fatura da kullanmaya başlayarak yalnızca e-fatura kullanıcılarına değil, bütün müşterilerine elektronik ortamda fatura kesebilir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, e-faturaların gönderilip alınmasını sağlayan gönderim merkezini bünyesinde tutar.
 • Faturalar elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
 • Alıcısına gönderilen her fatura önce GİB’e iletilir.
 • UBL-TR (Universal Business Language – Evrensel İş Dili Türkiye şartlarına uyarlanmış) formatı zorunludur.
 • GİB Portal, Doğrudan Entegrasyon ve Özel Entegrasyon yöntemlerinden biri kullanılır.
 • 04.2014 tarihinde zorunluluk başlamıştır. Birçok sektör zorunluluk kapsamındadır.

e-arşiv fatura ise:

 • e-Arşiv fatura, e-fatura sistemine dahil olmayan şirketler veya son kullanıcılara elektronik ortamda fatura gönderilmesini sağlayan elektronik fatura türüdür.
 • Öncelikle, cirosu belirli bir tutarın üzerinde bulunan e-ticaret sitelerine zorunlu tutulmuştur.
 • İsteyen her firma e-arşiv fatura da kullanabilir ancak e-arşiv fatura kullanabilmek için öncelikle e-fatura sistemine dahil olunmalıdır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na ay sonunda e-arşiv faturaların raporlaması yapılır. Genellikle bu hizmet, e-arşiv fatura hizmetini sağlayan çözüm ortağı tarafından yerine getirilir.
 • Hem elektronik hem de kağıt fatura çıktısı alınarak alıcısına iletilebilir.
 • Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR formatı kullanılabilir.
 • Doğrudan Entegrasyon veya Özel Entegrasyon yöntemlerinden biri kullanılır.
 • 01.2016 tarihinde zorunluluk başlamıştır.
 • İnternet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur.

Güncellenen VUK Genel Tebliği (Sıra no:433) te değişiklik yapılmasına dair Tebliğe göre: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 01.01.2019 tarihine kadar (başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Fatura ile birlikte e-Arşiv Fatura uygulamasına geçişteki temel motivasyon ise kağıt faturayı tamamen ortadan kaldırmaya dayanıyor. e-Fatura uygulamasında sadece e-Fatura kayıtlı kullanıcılarına e-fatura düzenlenebilirken; e-Arşiv Fatura uygulaması bu kapsama dahil olmayan tüm mükellefleri kapsıyor.

S.M. Mali Müşavir

Abdurrahman KIZILAY