4/a kapsamında işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri e-devlet üzerinden görüntülenebilecek

 

4/A kapsamında işe giren veya işten ayrılan sigortalıların,

işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri artık e-devlet üzerinden görüntülenebilmekte ve

resmi belge  niteliğinde döküm alabilmesi imkanı verilmiştir.

 

 

Saygılarımla,