Defter Beyan Sistemi Duyurusu

Defter Beyan Sistemi Duyurusu
Defter Beyan Sistemi Duyurusu

Defter Beyan Sistem Duyurusu

01.01.2020 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapan mükelleflerin “Sabit Kıymet Yönetim Modülüne” “Devir Fişi” menüsü eklenerek kullanıma açılmıştır.

Kaynak : https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular