TÜRK TİCARET KANUNU’NDA SİRKET KURULUSU İLE İLGİLİ DEĞİSİKLİKLER

ttk sirket kurulusu deg.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ŞİRKET KURULUŞU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

 

7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buyrun okuyalım..

 

  1İMZA SİRKÜLERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇIKARTILABİLECEKTİR

 Bu değişiklikle imza sirküleri noter huzurunda değil sicil müdürlüklerinde çıkartılacaktır. Bu değişiklikle masraflar oldukça azalacaktır.İmzalar ise yetkilendirilmiş personelin huzurunda atılacaktır. 10.03.2018 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

 2-ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞLARINDA DEFTER TASDİKLERİ NOTERDE DEĞİL SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILACAKTIR. DİĞER DEFTER ONAYLARI NOTERDE YAPILACAKTIR

 “Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir. ”

 

 3ORGAN TEMSİLCİSİ, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ VE KURUMSAL TEMSİLCİ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

 

 4-LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN 1/4’ÜNÜN ÖDENME ŞARTI KALDIRILMIŞTIR.TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ YAHUT YARDIMCISI YETKİSİ YETKİLENDİRİLMİŞ MEMURA VERİLMİŞTİR

 Limited şirketler için taahhüd edilen asgari sermayenin ¼’ünün ödenmiş olması şartı kaldırılmıştır. Limited şirketlerde asgari sermaye 10.000.-TL’dir. Bunun da ¼’ü 2500.-TL’dir. Bu tutarın yatırılması şartı da kaldırılarak limited şirket kurmak oldukça kolaylaştırılmıştır.

 

 5-ŞİRKET KURULUŞLARINDA SGK İÇİN AYRICA İŞYERİ BİLDİRGESİ DÜZENLENMEYECEKTİR

 Şirket kuruluşlarında ticaret sicil memurluklarına yapılan bildirim SGK’ya yapılmış sayılacaktır ve ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. Bu düzenleme ile de şirket kuruluşları kolaylaşmıştır.10.03.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

 

 SAYGILARIMLA

STJ.SMMM SİNEM İVECEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji