TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

  1. Kapsam

15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 12 ve 13. Maddelerinde sigorta desteğinden yararlanılabilecek yatırımlar ve destekten yararlanma koşulları belirtilmiştir. Buna göre işletmelerin 1. 2. 3. 4. ve 5. bölgelerde yapacakları TB’ne bağlanmış büyük ölçekli yatırımları, stratejik yatırımları ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımları sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 6. bölgede yapacakları TB’ne bağlanmış büyük ölçekli yatırımları, stratejik yatırımları ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan ise sigorta primi işveren hissesi desteğinin yanında sigorta primi işçi hissesi desteğinden de yararlanabilecektir. Bu işletmelerin söz konusu destekten yararlanabilmeleri için TB’lerini 01.01.2012 tarihinden sonra almış olmaları ve  TB üzerinde yazılı destek unsurları içerisinde ‘’sigorta primi desteği’’ ve ya ‘’sigorta primi işveren hissesi desteği’’  ibarelerinden birisinin yer alması ayrıca TB’nin tamamlama vizesinin de yapılmış olması gerekmektedir. Sadece, gemi inşa yatırımlarından dolayı sigorta desteğinden yararlanabilmek için tamamlama vizesi gerekmemekte olup TB’nin alınmış olması yeterli olacaktır. 01.01.2012 tarihinden önce TB alanlar ise 2009/1 sayılı tebliğ hükümlerine göre destekten yararlanabilecektir.

  1. Bölge illeri, uygulama süreleri ve oranları
Bölgelerde yer alan iller listesi
1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
AnkaraAdanaBalıkesirAfyonAdıyamanAğrı
AntalyaAydınBilecikAmasyaAksarayArdahan
BursaBoluBurdurArtvinBayburtBatman
EskişehirÇanakkaleGaziantepBartınÇankırıBingöl
İstanbulDenizliKarabükÇorumErzurumBitlis
İzmirEdirneKaramanDüzceGiresunDiyarbakır
KocaeliIspartaManisaElazığGümüşhaneHakkari
MuğlaKayseriMersinErzincanK.MaraşIğdır
 KırklareliSamsunHatayKilisKars
 KonyaTrabzonKastamonuNiğdeMardin
 SakaryaUşakKırıkkaleOrduMuş
 TekirdağZonguldakKırşehirOsmaniyeSiirt
 Yalova KütahyaSinopŞanlıurfa
   MalatyaTokatŞırnak
   NevşehirTunceliVan
   RizeYozgatGökçeada
   Sivas Bozcaada
Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar
1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
2 Yıl3 Yıl5 Yıl6 Yıl7 Yedi10 Yıl
Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında    desteklenen OSB VE EB içinde yapılan yatırımlar

1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
3 Yıl5 Yıl6 Yıl7 Yıl10 Yedi12 Yıl

 

 

Stratejik yatırımlar kapsamında desteklenen yatırımlar
1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge
7 Yedi7 Yedi7 Yedi7 Yedi7 Yedi10 Yıl

 

 

Bölgeler Bölgelese Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli YatırımlarStratejik Yatırımlar
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
110315
215515
320815
4251015
5351115
6

 

                (*) 6. bölgede yapılacak büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları   kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için sigorta primi işveren hissesinin yanında sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmı da yukarıdaki oranlara tabi olmaksızın 10 yıl süreyle Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

  1. Destekten yararlanılacak sigortalılar, desteğin başlama-bitiş zamanları

Tamamlama vizesi yapılmış TB’nde belirtilen ilave istihdam sayısını aşmamak koşuluyla,

– Komple yeni yatırımlarda TB kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

– Diğer yatırım türlerinde yatırımın tamamlanmasının ardından, yatırıma başlama tarihinden önceki 6 aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan işler için önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları) SGK’na verilen aylık prim hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına, TB kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen

istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır. Diğer yatırım cinslerinde aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısının TB kayıtlı mevcut istihdam sayısının altında olması halinde ilgili ay için prim desteği uygulanmaz.

Bu bağlamda sigorta prim desteğinden yararlanacak olan işletmelerin tamamlama vizesini almalarının ardından destekten yararlanacak işyerine ilişkin bilgilerin (firma adı, TB tarih, sayı ve müracaat tarihi, yatırım yeri ve adresi, SGK işyeri sicil no, yatırım cinsi, mevcut istihdam sayısı, ilave istihdam sayısı, yatırımcının vergi dairesi ve nosu, destek süresi, azami prim tutarı, ilgili kararname tarih/no) Ekonomi Bakanlığı’nca elektronik ortamda ve ayrıca yazılı olarak SGK İşverenler Prim Daire Başkanlığı’na bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. Yine TB’nde belirtilen destek oranı aşılmamak şartıyla belgede belirtilen süre kadar yararlanılır.

  1. Diğer Şartlar

Destekten yararlanacak yatırımcılar için desteğin uygulanacağı aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalılardan 1-2-3-4-5. bölgelerde kurulu tamamlama vizesi almış işyerleri ile gemi inşaatı yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı kanun numarası seçilerek, 6. bölgede kurulu tamamlama vizesi almış işyerlerinde çalışan sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde gönderilmesi ve tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutar ve Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamının ödenmesi gerekir. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde Bakanlıktan SGK’na yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

SGK’ya muaccel olmuş prim ve İPC borcunun bulunmadığının veya tecil veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının ve Maliye Bakanlığı müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun olmaması gerekmektedir. Ayrıca işverenin kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan prim ve idari para cezası borcu işverenin gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim borcu da bulunmamalıdır.

Gemi inşa yatırımlarında ise tamamlama vizesi şartının aranmadığını söylemiştik. Bu bağlamda istihdam edilen sigortalılar için sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı en fazla 18 ay süreyle Bakanlıkça karşılanır. Uygulamaya TB’nde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak koşuluyla ödemeye esas bilgilerin SGK’ya bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.

  1. Alt işverenin destekten yararlanması durumu

SGK tarafından sigorta primi işveren hissesi desteğinin TB kapsamındaki yatırım tesisinde işverenin işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirtilen aracılarca istihdam edilen sigortalı sayısı da dikkate alınabilir. Ancak gerek asıl gerekse alt işverenin yukarıdaki şartlar dahilinde herhangi bir borcu bulunmamalıdır. Ayrıca gerek mevcut sigortalı gerekse ilave sigortalı sayısının tespitinde alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılarda toplam sigortalı sayısına dahil edilir.

  1. Sigorta primi desteğinden yersiz yararlanılması durumu

Mevcut sigortalı sayısına dikkat edilmeden veya ilave sigortalı sayısından daha fazla sigortalıyı ya da azami destek tutarından daha fazla tutarda destekten yararlanıldığının dosya memuru tarafından tespiti halinde daha önce ilgili aylara verilen bildirgeleri iptal niteliğinde, kanun numarası seçilmeden asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve yersiz yere faydalanılan prim desteğinin gecikme cezası ve gecikme zammı ile beraber tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi hususu işverene tebliğ edilecektir. Prim belgeleri 1 ay içinde düzenlenmez ise ilgili birim tarafından resen düzenlenecek ve işverene 1 ay içinde ödenmesi amacıyla tebliğ edilecektir. Bu 1 aylık süre içinde de ödenmemesi halinde alacak tahsil edilmek amacıyla icra servisine intikal edecektir.

Diğer yandan tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ödemelerin yapılmaması durumunda, işverene yapılacak 1 ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını tam olarak ödemeleri halinde destekten usulüne uygun yararlanmış sayılacağı belirtilmiştir.

  1. Kayıt dışı ve sahte sigortalı tespiti durumu

İşyerinden çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerden, bu durumun denetim ve kontrolle görevli memurlar tarafından tespiti sonucu anlaşılan işyerlerinden dolayı tutanak tarihini izleyen, mahkeme ilamından anlaşılan işyerlerinden dolayı mahkemenin kesinleşme tarihi izleyen, resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılan işyerlerinden dolayı söz konusu yazıların kuruma intikal ettiği tarihi izleyen aybaşından itibaren 1 yıl süreyle faydalanamaz. Bu düzenleme 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği için bu tarihten önceki dönemlere ait söz konusu durum tespitinin yapılması durumunda, herhangi bir yasaklama işlemi yapılmayacaktır.

  1. Diğer kanunlarda yer alan teşviklerle beraber uygulanması durumu

2012/1 sayılı Tebliğ kapsamına giren işverenler, destekten yararlanılacak sigortalılar haricindeki sigortalılarından dolayı, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda dahil olmak üzere diğer kanunlarda öngörülen teşvik ve desteklerden de yararlanabileceklerdir.

Şimdi konuyu ayrıntılı bir örnekle açıklamaya çalışalım.

Örnek 1) Tamamlama vizesi yapılmış (X) A.Ş. ye ait TB’nde yer alan bilgiler şöyledir,

 

Yatırım Cinsi: Ürün Çeşitlendirme Yatırımı

Mevcut İstihdam: 30

İlave İstihdam: 50

 

Teşvikten yararlanma süresi içinde,

Ocak 2017: 25 Sigortalı

Şubat 2017: 35 Sigortalı

Mart 2017: 60 Sigortalı

Nisan 2017: 85 Sigortalı

 

bulunmaktadır. Bu durumda Ocak ayı için sigortalı sayısı mevut istihdamın altında kaldığından dolayı sigorta primi desteğinden yararlanılamayacaktır. Şubat ayı için 35-30=5 kişi için destekten faydalanabilecektir. Mart ayı için 60-30=30 kişi faydalanabilecektir. Nisan ayı için ise 85-30=55 personelden ilave istihdam sayısı kadarı için (50 sigortalı) destekten faydalanılabilecekken 5 sigortalı için faydalanılamayacaktır. Ancak bu 5 sigortalı için 5510 sayılı kanun uyarınca 5 puanlık indirimden faydalanılabilecektir.

 

Örnek 2) Entegrasyon yatırımı yapan (Y) A.Ş. nin tamamlama vizesi yapılmış TB yer alan mevcut istihdam sayısı 30, ilave istihdam sayısı 30 olduğunu varsayalım. Şubat 2017 döneminde 25 sigortalısı var. Şirketin 3 tane de alt işvereni var ve bunların da Şubat 2017 de sırasıyla 5, 7 ve 9 işçisi olduğunu farz edelim. Bu durumda Şubat 2017 döneminde şirketin toplam 46 işçisi olduğunu hesap edeceğiz. Bu durumda mevcut istihdam (30) sayısına ilave olan 46-30=16 işçi için destekten yararlanılabilecektir.

 

Örnek 3) 6. bölgede yer alan bir ilde yapılmış olan modernizasyon yatırımını ele alalım. Mevcut sigortalı sayısına ilave olarak alınan sigortalının maaşı brüt 3.000,00TL dir ve Şubat 2017 dönemi gün sayısı 30’dur. Buna göre sigortalı için önce 5510 sayılı kanun uyarınca 5 puanlık indirimden faydalanacağız.

3.000,00 TL * %5 = 150,00TL

Ardından 6. Bölge olması dolayısıyla %34,5 olarak hesap edilen sigorta primi işveren payını ve sigorta primi işçi payını hesap ederken, yararlanılmış olan 5 puanlık indirim tutarını düşeceğiz. Tabi bu payı hesap ederken asgari ücretin brüt tutarını dikkate alacağız.

1.777,50 * 29,5 = 524,36TL olacaktır.

Sonuç olarak 3.000,00 TL * %34,5 = 1.035,00TL tutarındaki sigorta priminin 150,00 TL + 524,36TL = 674,36 TL si düşüldükten sonra kalan 360,34 TL si işveren tarafından ödenecek tutardır.

Bu hesaplama yöntemiyle 6. Bölge yatırımı olduğundan hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın büyük ölçekli veya bölgesel destekli yatırım olması halinde 10 yıl, OSB veya EB içinde yapılması durumunda 12 yıl, stratejik yatırım olması durumunda 10 yıl süreyle destekten yararlanabilecektir. Ayrıca yine 6. Bölge yatırımı olması sebebiyle brüt asgari ücrete denk gelen kısmı için 1.777,50 TL * %15 = 226,63TL gelir vergisi stopajı desteğinden de faydalanacağını belirtelim.

Örnek 4) Aynı örneği 5. bölgede yapılan bir yatırım olarak düşünürsek, yine öncelikle 5 puanlık indirimden faydalanacağız.

3.000,00 TL * %5 = 150,00TL

Ardından %20,5 olarak hesap edilen sigorta primi işveren payını hesap ederken, yararlanılmış olan 5 puanlık indirim tutarını düşeceğiz. Tabi bu payı hesap ederken asgari ücretin brüt tutarını dikkate alacağız.

1.777,50 * 15,5 = 275,51TL olacaktır.

Sonuç olarak 3.000,00 TL * %34,5 = 1.035,00TL tutarındaki sigorta priminin 150,00 TL + 275,51TL = 425,51 TL si düşüldükten sonra kalan 609,49 TL si işveren tarafından ödenecek tutardır. Bu yatırımdan dolayı söz konusu destekten yukarıdaki tabloda yer alan yatırım türüne göre destek tutarının sabit yatırıma oranı limitlerinin aşılmadan büyük ölçekli veya bölgesel destekli yatırım olması halinde 7 yıl, OSB veya EB içinde yapılması durumunda 10 yıl, stratejik yatırım olması durumunda 7 yıl süreyle destekten yararlanabilecektir.

Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği

Denetleme Kurulu Üyesi

S.M.Mali Müşavir Ahmet BALTACI

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji