Tasfiyeye Başlama Kararı Örneği

Tasfiyeye Başlama Kararı Örneği
Tasfiyeye Başlama Kararı Örneği
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

               Tasfiyeye Başlama Kararı Örneği            

……………………………………….. Anonim Şirketinin 27.12.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karar No                        :

Karar Tarihi                  :

Gündem                        :

Toplantıya Katılanlar   :

 

……………………………… Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 27.12.2016 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan “ÖRNEK” adresinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 – Şirketin 27.12.2016 tarihinden itibaren tasfiyesine,

2 – Şirket Unvanının Bundan Sonra “TASFİYE HALİNDE ……….. ANONİM ŞİRKETİ” olmasına,

3 – Şirket tasfiyesinin ticaret sicil memurluğu ve ilgili vergi dairesine bildirilmesine,

4 – Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve şirket tasfiyesinin sona ermesine kadar yapılacak olan bilcümle iş ve işlemlerde tasfiye memuru olarak seçilen “Örnek” adresinde ikamet eden ……………………. T.C. Kimlik numaralı …………………..şirketimizi tasfiye memuru olarak münferiden atacağı imzasıyla temsil ve ilzam etmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C. ………………..

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji