Swap Nedir?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Swap Nedir?
Swap, kelime anlamı olarak değiş tokuş anlamına gelmektedir. Swap ticaret hayatında ise bu alanda faaliyet gösteren iki gerçek kişi ya da tüzel kişinin finansal araçlarını karşılıklı olarak değiştirme anlaşması yapmasıdır. Swap borsada işlem gören bir araç değildir. Yani sermaye piyasası araçları arasında swap bulunmamaktadır. Swap işleminin ticari hayatta faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında tercih edilmesinin sebepleri ise şu şekildedir:
*İki tarafın da ödeme planlarının değişmiş olması
*Değişen faiz oranlarından dolayı ilgili kimselerin kullandıkları kredideki risk oranını azaltma ya da bitirme taleplerinin olmasıdır.
SÜHEYLA GÜL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji