Sokağa Çıkma Kısıtlamaları ve Muafiyetler

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI VE MUAFİYETLER
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI VE MUAFİYETLER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli Meslektaşlarımız;

İçişleri Bakanlığı 30.11.2020 tarihinde yayınladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu E-89780865-153-2007630/11/2020 Sayı numaralı genelgesini valiliklere gönderdi ve genelgenin ilk halinde “EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” bulunmamaktaydı. Akabinde (Bir çok haber kanalında da yer aldığı şekilde ) aynı genelgenin ekinde muaf tutulanlar yer aldı. Valiliklerden de teyit etmek üzere çalışmalara başladık ve İstanbul Valiliğinden teyiti aldık. Akabinde sitelerinde de yayınladırlar.
http://www.istanbul.gov.tr/koronavirus-ile-mucadelede-yeni-tedbirler

Görüldüğü üzere aşağıdaki genelgenin eki ile İstanbul valiliğinin duyurusu aynı. Bu çerçevede bu muafiyet bölümünün 34.maddesinde “34.Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar,” ibaresiyle Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve yanlarında çalışan değerli arkadaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarından yine muaf tutuldu. Görüldüğü gibi Bizsiz Olmuyor 🙂

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları ve Muafiyetler ile ilgili Genelgenin tam metnine aşağıda belirtilen mavi linkten ulaşabilirsiniz.

 

EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

 

 

Kaynak: https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari—yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji