SMMM ADAY MESLEK MENSUPLARI BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINDA KAÇ DERSTEN SORUMLUDUR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SMMM ADAY MESLEK MENSUPLARI BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINDA KAÇ DERSTEN SORUMLUDUR

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 16. Maddesinin dördüncü fıkrası gereğince “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Muhasebe Standartları. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, Denetim ve İhtiyari Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı, Yeminli Mali Müşavirler ise Muhasebe Standartları, Denetim ve Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı konulardan sınava tabi tutulurlar. Meslek mensubu olmayanlar ise Muhasebe Standartları. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, Denetim ve İhtiyari olan Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı ile birlikte Muhasebe ve Genel Hukuk Mevzuatından sorumludurlar.
Yönetmeliğe göre ;ADAY Meslek Mensuplarının kaç dersten gireceği yazmamaktadır. SMMM olmaya hak kazanmış olanlar ruhsatlarını henüz almamış olsalar da Bağımsız Denetçilik sınavına SMMM’lerin tabi olduğu sınav konularından sınava girebilirler. Ancak yetkilendirme başvurusunda bulunabilmek için ruhsatın alınmış olması gerekmektedir. (Bu süre içerisinde SMMM ruhsatı değil, Sınav kazanma koşulları yerine getirmek yeterlidir.)

Sınav Geçerlilik Süresi nedir ?
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.
Buradaki uygulama ise 2020 yılında girdiğiniz sınavın sonucu 2020 yılı içerisinde açıklanmış ise 60 ve üzerinde not aldığınız derslerin geçerliliği 2023 yılı sonuna kadar devam edecektir. Sorumlu olduğunuz tüm konuları bu tarihe kadar tamamlamanız gerekmektedir. Bu tarihe kadar tamamlayamadığınız takdirde 2020 yılında girip başarılı olduğunuz derslerin geçerliliği sona erer.

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımla,
Gülden DOĞANER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji