Özel Matraha Tabi İşlemlerde Ba Bs Bildirimleri Nasıl Yapılacak

ozel matraha tabi islemlerde ba bs bildirimleri
ozel matraha tabi islemlerde ba bs bildirimleri
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Özel Matraha Tabi işlemlerde Ba ve Bs Bildirim Formları

BA ve BS bildirim formları ile yaşanan sıkıntılardan biri de işletmelerin özel matraha tabi işlemlerde hangi tutarı BA veyahut  BS bildirim formlarına dahil edecekleridir.

3065 Sayılı Kanunun 23.maddesinde Özel Matrah Şekilleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

  1. Spor-Toto oyununda ve Milli Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli,
  2. At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel,
  3. Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli,
  4. Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan kesin satış bedeli ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri,
  5. Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe alın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.

Firmalar tarafından yapılan; söz konusu özel matrah şekline tabi alışların “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) “ ile; özel matrah şekline tabi satışların ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu  (Form Bs.) “ ile bildiriminde katma değer vergisi dahil  tutarlar dikkate alınacaktır.

Öte yandan özel matraha tabi ürün satışlarının (mamul altın, pırlantalı mamul altın ve çelik takı satışlarının ) bir arada yapılarak ilgili satışın aynı faturada yer alması durumunda ise mamul altın, pırlantalı mamul altın teslimi özel matrah şekline tabi olduğundan, söz konusu satışın mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs.) ile bildiriminde ise Katma Değer vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Çelik takı satışı ise her ne kadar özel matrah şekline tabi işlemlerle bir arada satış faturasında yer alsa da çelik takı satışı özel matrah şekline tabi bir işlem olmaması dolayısıyla, bahse konu satış ile ilgili mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs.) ile bildirilmesi gereken tutar katma değer vergisi hariç tutar olacaktır. 

Özel matraha tabi olmayan bir mamulün özel matraha tabi olan diğer ürünlerle aynı faturada yer alması halinde ise bahse konu satış ile ilgili “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs.)” ile bildirilmesi gereken tutar katma değer vergisi hariç tutar olacaktır.

Aynı fatura ile mamul altın bedeli ile birlikte reklam katkı payı da tahsil edilmesi durumunda ise mamul altın satış bedelinin özel matraha tabi işlemlere konu olması dolayısıyla mal ve hizmet satışlarına ilişkin formu (Form Bs.) ile bildirimine katma değer vergisi dahil tutarı dikkate alınacak olup, reklam katkı payı bedelinin ise özel matrah şekline tabi olmaması nedeniyle mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs.) ile bildirilmesi gereken tutarı ilgili bedelin yer aldığı faturada belirtilen katma değer vergisi hariç tutar dikkate alınması gerekmektedir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 18.02.2011 tarihli özleyesinde ” … diğer taraftan, 3065 sayılı KDV Kanununun özel matrah şekilleri başlıklı 23 nü maddenin e bendinde, altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla özel matrah şekline tabi işlemlerde Ba‐Bs formlarının KDV dahil olarak bildirilmesi gerektiği tabidir” denilerek konuya açıklık getirilmiştir

Yine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 01.03.2011 tarihli özleyesinde “… özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış satışlarının Ba‐Bs bildirim formları ile bildirilmesinde, katma değer vergisi dahil tutarların dikkate alınması gerekmekte olup, faturada ayrıca gösterilecek işçilik bedellerinin Katma Değer Vergisi hariç olarak bildirilmesi gerekmektedir” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Saygılarımla,

Seyithan KÜTÜKÇÜOĞLU

S.M. Mali Müşavir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji