Kira Beyanında (G.M.S.İ) Gerçek Gider Yöntemindeki Emlak Bedelinin %5ini Nasıl Bulacağız?

Emlak Vergisi Degerinin tespiti
Emlak Vergisi Degerinin tespiti
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bileneler Topluluğu’nun değerli üyeleri

Bugün cok soru gelen konulardan birini açıklığa kavuşturmaya çalışacağız.

Sorumuz : Kira Beyanında (Gayri Menkul Sermaye İradı ) (G.M.S.İ) Gerçek Gider Yöntemindeki Emlak Bedelinin %5ini Nasıl Bulacağız?

Biliyorsunuz Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

Peki bu %5in Matrahı Ne Olacak?

2015 Yılı Emlak Değerine bu yıla ait olan değerleme oranının yarısını eklemek suretiyle Emlak Değerini güncellemiş olabilirsiniz. Yani 5,58/2=2,79 ile 2015 Yılı Emlak Değerini çarparak %5 götürü gider indirebileceğiniz Matrahı bulmuş olacaksınız.

İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.

İLGİLİ TEBLİĞ:

25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 67)
2015 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti Bakanlığımızca, 2015 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.
3.1. 2015 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2016 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2016 yılı vergi değerleri, 2015 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
ÖRNEK 1- Mükellef (A) Ankara ili, Altındağ Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2008 yılında satın almıştır. 2015 yılı vergi değeri 150.000,00 TL olan meskenin 2016 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 1 Meskenin 2015 yılına ait emlak vergi değeri 150.000,00 TL
2 2015 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%5,58/2=) %2,79 3 Meskenin 2016 yılı emlak vergi değeri [1+(1×2)] 154.185,00 TL 4 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 154.000,00 TL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji