KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI
TAKSİTLE ÖDEMEYİ KABUL EDEN İŞÇİNİN FAİZ İSTEMİNDEN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞI
KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLERİNDEN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATININ TAMAMINA İLİŞKİN FAİZ HAK EDECEĞİ
Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçi, bu konuda iradesinin fesada uğratıldığını ileri sürüp kanıtlamadığı sürece faiz hakkından vazgeçmiş sayılır. Ancak, taksitlerden bir ya da bazılarının gününde ödenmemesi durumunda hak kazanılan kıdem tazminatının tamamı için faize karar verilmelidir Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini öngören anlaşmanın işverence ihlali halinde işçi, kıdem tazminatının tamamı için fesih tarihinden itibaren faize hak kazanır. Daha önce yapılan ödemeler de Borçlar Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca faize ve masraflara sayılmalıdır.
SEVAL AKDOĞAN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji