KDV Tevkifat Sınırı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

3/6/2021 tarihinde yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:36) ile kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin sınır 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kısmi tevkifat uygulamasına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2000 TL ‘yi aşmadığı takdirde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Saygılarımla
SMMM Serap SİYİRDİCİ 🍀🍀

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji