İSTEN AYRİLDİKTAN SONRA ALİNAN RAPORLAR İÇİN İSTİRAHAT PARASİ

istirahat parasi
istirahat parasi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA ALINAN RAPORLAR İÇİN İSTİRAHAT PARASI ÖDENİR Mİ?

Kanun Derki ;

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalılık niteliğinin olması gerekmektedir. Sigortalılık niteliğinin sona ermesi durumunda geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir.

Fakat ;

5510 sayılı yasaya göre, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık,  sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden onuncu günden başlanılarak yitirilmiş sayılmaktadır.

Dolayısıyla, işten ayrıldığı tarihten itibaren on gün içinde rapor alan işçilere, raporun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ise bu sigortalılar da raporun üçüncü gününden başlayarak rapor parası alabileceklerdir.

 Saygılarımla,

 S.M.Mali Müşavir Stajyeri

ÖMER AVAN

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji