işsizlik Maaşı Hak Elde Etme Şartları ve işsizlik maaşı tutari

İşsizlik maaşı şartları:
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ na göre;
– işveren tarafından çıkarılmış olmak,
– son işyerinden 120 gün çalışmış olmak,
– son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödemiş olmak.
İşsizlik maaşı ödeneği
– 600 gün sigortalı olarak çalışan işçiye;     6 ay – 180 gün
– 900 gün sigortalı olarak çalışan işçiye;     8 ay – 240 gün
– 1080 gün sigortalı olarak çalışan işçiye;   10 ay- 300 gün     işsizlik ödeneği hakkı sağlar.

Hizmet akdinin feshinden 30 gün içerisinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru gerekir.

İşsizlik Maaşı; son 4 aylık prim kazançları dikkate alınarak hesaplanan brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanır. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’inini geçememektedir.