İŞÇİLİK  İLE  İLGİLİ  SORUNLAR  VE  MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Merhabalar, muhasebe bilenler topluluğu üyeleri sizler için  ikinci bölümünde işçilik ile ilgili diğer sorunları anlatmaya çalışacağım konu başlıklarımız şunlardır;

  • Yıllık izin ,Tatil,İkramiye ve sosyal yardım ödemeleri,
  • Kıdem tazminatı ve muhasebeleştirme,
  1. YILLIK İZİN, TATİL ,İKRAMİYE VE  SOSYAL YARDIM  ÖDEMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Yıllık izin ücretleri ve ikramiyeler, sosyal yardım ödemeleri yılın içinde belirli zamanlarda ödeme yapıldığı için işletmenin maliyetleri belirli zamanlarda artar ve  işçilerimiz  yıllık izinlerini yaz dönemlerinde kullandıkları için  ikramiyelerde dönem sonunda dağıtılır.

Bu nedenle yıllık izin, tatil ,ikramiye vb. sosyal nitelikli ödemelerin yıllık olarak işletmelerce tahmin edilmesi ve  karşılık ayırarak dönemlere dağıtmalıdır.Tahmin edilen senelik tutarlar, 12 aya bölerek, her aya eşit biçimde dağıtılması sağlanmış olacaktır.

İşletme üretim yerlerine ait işçilik giderleri içinde bulunan yıllık izin ücretleri ve toplu olarak ödenen ikramiyeler genel üretim gideri olarak kabul edilerek “730 Genel üretim giderleri”  hesabı’nda, ayrılan karşılık  tutarlarınında “373 Maliyet giderleri karşılığı”  hesabı’nda izlenmelidir.

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİXXX 
                                      373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI XXXX

 

Dönem sonlarında gerçekleşen rakamlar ile fiili oluşan rakamlar arasındaki farklar stok ve satışların maliyetine fiziki ölçüler temel alınarak aktarılır.

  1. KIDEM TAZMİNATI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Kıdem tazminatının mamul maliyetine yansıtılmasında uygulanacak muhasebeleştirme işlemi de yıllık izin, tatil ve ikramiye ödemelerinde olduğu gibidir.Çalışanların kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için aşağıdaki yazacaklarımdan en az birisinin gerçekleşmesi gereklidir.Bunlar;

Bayan çalışanın evlendikten sonra  bir yıl içinde işten ayrılması,

Çalışanın emekli olmak için süresinin dolması,

Çalışan erkek çocuğunun  askerlik döneminin gelmesiyle işten ayrılması,

Çalışan kişinin haklı bir nedenle iş sözleşmesini feshetmesi,

İşverenin haksız bir nedenle iş sözleşmesini feshetmesi,

Çalışanın ölümü  halinde mirasçılarına ödenmesidir.

Bu tür nedenlerden dolayı hak kazananların kıdem tazminatı ve muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibi kayıt altına alınır.

Kıdem Tazminat tutarı=Kıdem(hizmet)süresi x son gün brüt ücret tutarı x 30

720   Direk İşçilik Gideri Hesabıxx 
730   Genel Üretim Giderleri Hesabıxx 
770   Genel Yönetim Gideri Hesabıxx 
                          472 Kıdem Tazminatı Karşılığı xx

 

Örnek 1: Üretim firmasında konfeksiyon işçisi olarak çalışan Bayan C. evlilik yaptığından dolayı iş sözleşmesini feshetmiş ve fesih tarihinde banka hesabına kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır. Bayan C.’nın işe başlama tarihi 01.01.2015, işten ayrılma tarihi 01.01.2018 olup son brüt ücret tutarı 3.000,00-TL’dir.Şimdi Kıdem Tazminatını hesaplayalım;

 

İşe  Başlama Tarihi01.01.2015
İşten Ayrılma Tarihi01.01.2018
Kıdeme Esas Gün Sayısı 1096 Gün
Brüt Ücret Tutarı3.000,00-TL
Brüt Kıdem Tazminatı Tutarı( 3.000,00 TL / 365 Gün) x 1096 Gün = 9,008.22 TL
Damga Vergisi Kesintisi9.008,22TL x 0.00759 = 68.37-TL
Ödenecek Kıdem Tazminatı9.008,22 -68,37 =8.939,85 TL

Kıdem Tazminatının Yevmiye Kaydı;

730-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ9.008,22 TL 
730. 01-Kıdem Tazminatları9.008,22 TL 
                                                      360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR68.37 TL
                                                      360. 01-Ödenecek Damga Vergileri68.37 TL
                                                      102-BANKALAR8.939,85 TL
                                                      102 .01-Y  Bankası 8.939,85 TL

 

Eğer brüt ücretler verilen kıdem tazminat tavan ücretini geçerse o yılın tavan ücreti göz önüne alınır ve ona göre kıdem tazminatı verilir.

KIDEM TAZMİNATLARI TAVAN ÜCRETLERİ

DÖNEMTUTAR
01.01.2019 – 30.06.2019                    6.017,00 TL
01.07.2018 – 31.12.20185.434,42 TL
01.01.2018 – 30.06.20185.001,76 TL
01.07.2017 – 31.12.20174.732,48 TL
01.01.2017 – 30.06.20174.426,16 TL
01.07.2016 – 31.12.20164.297,21 TL
01.01.2016 – 30.06.20164.092,53 TL
01.09.2015 – 31.12.20153.828,37 TL
01.07.2015 – 31.08.20153.709,98 TL
01.01.2015 – 30.06.20153.541,37 TL
01.07.2014 – 31.12.20143.438,22 TL
01.01.2014 – 30.06.20143.438,22 TL
01.07.2013 – 31.12.20133.254,44 TL
01.01.2013 – 30.06.20133.129,25 TL
01.07.2012 – 31 .12. 20123.033,98 TL
01.01.2012 – 30 .06. 20122.917,27 TL
01 .01.2011 – 30 .06. 20112.623,23 TL
01.07.2010 – 31 .12.20102.517,01 TL
01.01.2010 – 30 .06. 20102.427,04 TL

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji