İs Hukuku Nedir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İş Hukuku muhasebe sektörünün en can alıcı konularından birisidir. Peki iş hukuku nedir ? Hep kanunlardan bahsediyoruz sevgili meslektaşlarım. Peki bizler neden kanunların tarihçesinden bahsederek nereden gelip, nereye gittiğini göremiyoruz ? Neden geçmişi bu kadar da silip atmaya meraklıyız. O halde İş Hukuku ne zaman ortaya çıktı biraz inceleyelim…Hem yeni stajer arkadaşlara hem de diğer arkadaşlarımıza faydalı olur umarım.

İş Hukuku nedir?

iş Nedir ? : Bir insanın yaptığı emeklerin karşılığıdır.

İş Hukuku Nedir ? : İşçi ve işverenin yapmış olduğu ilişkilerinden, hak ve görevlerinden bahseden kanun çeşidine biz iş hukuku diyoruz.

İş Hukuku ne zaman ortaya çıkmıştır ? :

Sanayi öncesi dönem ile başlayan iş hukuku sanayi sonrası devirle beraber daha hızlı bir şekilde hukuk dünyasına girmeyi başarmış yeni dönem hukuk kurallarından birisi haline gelmiş ve şuan günümüzün sürekli adını bahsettiği en popüler kanun haline gelmiştir.

Romalılardan tutun da Türklere kadar iş hukukunun tarihsel süreci oldukça gelişmiştir.

Sanayi Öncesi Dönem:

Sanayi öncesi dönemde oldukça eski tutumlar kilise baskıları gibi durumlar varken, kadın ve çocuk işçi kavramları yaygınken, sanayi sonrası dönem de daha fazla hızlanmıştır.

İş Hukuku Genel Kavramları 

 İş hukukunun 4857 sayılı Kanunu 2.Maddesi gereğince;

İşçi: İş yapabilecek nitelikte olan gerçek kişiye,

İşveren; İşçi çalıştıran ya da çalıştırmaya nitelikte olan tüzel kişiler veya tüzel kurum-kuruluşlar,

İş İlişkisi: İşçi ile işveren arasındaki ilişkiye denir.

İş Yeri: İşveren tarafından açılan maddi veya maddi olmayan  ürün imalat eden yerlerdir.

İş yerine ait her şey birbirine bağlı olarak işlemektedir. İşçi ile işveren arasındaki bütün konuların hepsini iş hukuku yürütmek ile görevlidir.

İşveren vekili: İşveren tarafından görevlendirilen kişidir. İşverenin olmadığı zamanlarda ya da onun tarafından görevlendirilen kişiler işverenin temsilcileri olarak işçiler ile olan bütün ilişkileri inceleme hakkına sahiptir. İşçilerin işleri ile olan düzenlerini korumak, haklarını, görevlerini bildirmek ve yapılan işlemlerin hepsi işveren vekiline aittir.

Saygılarımla,

Selda KURTOĞLU

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji