İhraç Kayıtlı Satışlardan Doğan Alacakların Dövizle Ödenme Yasağı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

19/4/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile 2008-32/34 sayılı Tebliğin 8 inci maddesinin 9 numaralı fıkrasına eklenen hüküm ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul (ticari mallar dahil her türlü menkul mal) satış sözleşmesi konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’na göre ihracat işlemleri KDV’den istisnadır. Kanunda bu istisna bir alt aşamaya da sağlanmış, imalatçıların ihraç edilmek kaydıyla ihracatçı firmaya teslimleri de KDV’den istisna edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yazısı uyarınca, ihraç kayıtlı satışlar kaynaklı ödemelerin de TL olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.
FIRAT DUMAN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji