Ibraname nedır şartları nelerdır

ibraname
ibraname
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İbraname nedir şartları nelerdir

İbraname, işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden dolayı, işverenden kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret vb. tüm alacaklarını aldığını ve başka alacağının kalmadığını gösteren belgeye denir. Yani işçinin işvereni ibra etmesidir.

İşçi ile işveren arasında gereksiz ve haksız yere işçilikten doğan alacak anlaşmazlığının doğmaması ve işçiden alınacak olan İbranamenin, hukuken geçerli sayılması için Borçlar Kanununda öngörüldüğü şekilde düzenlenmesi gerekli ve zorunludur.

Buna göre;

1)      İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibranamenin mutlaka yazılı ve imzalı olması,

2)      İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,( işe iade davasının açılması için 1 aylık hak düşürücü bir süre olması)

3)      İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açık bir şekilde belirtilmiş olması,

4)      İbranamede belirtilen toplam tutarın noksansız olarak ve banka aracılığıyla ödenmiş olması

Gereklidir.

Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibranemeler kesin olarak hükümsüzdür.

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini içermeyen ibra sözleşmeleri  veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri ,içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi,ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması gerekir.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Yelda Nazlı ZOR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji