Dogum Oncesi ve Sonrası Kadınları Calıstırmanın idari Para Cezası

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Ücretsiz İzin İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Ücretsiz doğum iznini de belirleyen işçinin kendisidir.

İş Kanunu tarafından verilmiş bir hak olduğu için bu iznin kullanımında işverenin onayı aranmaz

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemenin idari para cezası 1.853,00 TL

S.M.Mali Müşavir Ayşe Kütük

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji