Askerlik nedeni ile istifa edenlerin hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
[vc_toggle title=”Askerlik nedeni ile istifa edenlerin hak ve yükümlülükleri nelerdir?” open=”true” el_id=”1494267573468-915547a3-98e1″]

 

*Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 3. fıkrası ise askerlik hizmeti dolayısıyla işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatı alabileceğine hükmetmiştir. Buna göre askerlik hizmetini gerçekleştirecek işçi işverene iş sözleşmesini askerlik nedeniyle feshettiğini bildirir dilekçe ile başvuracak ve iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken Askerlik Şubesi’nden alacağı askerlik sevk belgesini de ibraz etmekle yükümlüdür. Askerlik sevk belgesi olmaksızın yapılan fesihlerde işveren kıdem ödemekle yükümlü olmayacaktır.

*Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi Ne Zaman Yapılmalıdır ? 

Askerlik hizmetinin zorunluluğu sebebi ile çalışanın bu gerekçe ile işten ayrılması durumunda uygulanacak herhangi bir ihbar süresi kanunen öngörülmemiş olmakla beraber, makul bir süre içinde işverene durumun bildirilmesi gerekmektedir. Bu sürenin tayini ise yargı kararlarına baktığımızda beş aya kadar varmaktadır. Daha uzun süreler ise feshin askerlik sebebiyle olmayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

*Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı Ödenir Mi ?

Fesih hakkı işçiye aittir.İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

*Askerliği Biten İşçi İşsizlik Sigortasından Faydalanabilir Mi ?

Kişi terhis sonrasında iş arama sürecinde işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir. Ancak bazı şartları sağlıyor olması gerekir.

Şöyle ki;

  • İşten ayrılmadan önceki son üç yılda en az 600 gün prim ödenmesi
  • Bu primlerin son 120 günü kesintisiz olması,
  • İş sözleşmesinin feshedildiği tarihten askere gidilen tarihe kadar geçen sürenin 90 günü geçmemiş olması gerekmektedir.

İşsizlik maaşı için terhis tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde başvuruda bulunması gerekmektedir, aksi halde 30 günü geçen süre, işsizlik maaşı için hak kazanacağı süreden düşecektir.

*Askerlik süresi sonrası işçinin aynı işyerinde işe başlaması halinde,
Askerlik görevini yapmış işçi, bu görevinin bitiminden itibaren 2 ay içinde(Her şeyden önce işçi, askeri ve kanuni ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işverene başvurmalıdır.İşçinin, bu haktan yararlanması için eski işyerine ödevin sona ermesinden itibaren 2 ay içinde usulünce başvuruda bulunması gerekir. Ödevin sona erdiği gün bu süreye dahil değildir. İki aylık süre, 60 gün değildir. Süre askeri ve kanuni ödevin sona ermesini takip eden gün ayın kaçı ise iki ay sonraki sayı olarak aynı günde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa süre ayın son günü mesai bitiminde biter. İki aylık süre, hak düşürücü süredir. İşçinin başvuruda bulunduğunu ispatlaması için noter yoluyla isteğini işverene iletmesi uygun olur. Başvuru olmazsa, ya da geç başvuru olursa işverenin işe alma yükümlü- lüğü doğmayacaktır. ) eski iş yerine çalışmak için başvurmuşsa işveren şu iki seçenekten birine karar vermek zorundadır:

  • İşçiyi eski işlerinde veya benzer işlerde boş yer bulunması halinde derhal, yoksa boşalacak ilk işe başkalarına tercih ederek, o andaki koşullarla işe almak mecburiyetindedir.
  • Aranan koşullar mevcut olduğu halde; işveren işçiyi işe almazsa, işe alınmak istenen eski işçiye 3 aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorunda kalır.

*SGK İşten Çıkış Kodları

12- Askerlik: İşçi askerlik görevini yerine getirmek üzere işten ayrılmışsa bu kod seçilecektir.

 

[/vc_toggle]

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji