Araç Gider Kısıtlaması Hesaplama Ve Yevmiye Kaydı (Excel)

Araç Gider Kısıtlaması Hesaplama Ve Yevmiye Kaydı (Excel)
Araç Gider Kısıtlaması Hesaplama Ve Yevmiye Kaydı (Excel)
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Araç Gider Kısıtlaması Hesaplama Ve Yevmiye Kaydı (Excel)

“Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.”

“Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.”

“Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir.

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.”

Araç Gider Kısıtlaması Hesaplama Ve Yevmiye Kaydı (Excel) İndirmek İçin Tıklayınız !  

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji