ANALIK İZNİ BİTİMİNDEN SONRA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİ

ANALIK İZNİ BİTİMİNDEN SONRA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİ
ANALIK İZNİ BİTİMİNDEN SONRA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ANALIK İZNİ BİTİMİNDEN SONRA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİ

Analık izni bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar, ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep geçerli fesih nedeni sayılmaz. Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir; bu durumda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

4857 Sayılı İş Kanunu

SMMM.EDA OKÇU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji