2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/60 yayınlandı.
Sirkü ile, 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki)olarak tespit edilmiştir.

SMMM YASİN GÜNEY

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji