2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

Ücretliler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
24.000 TL’ye kadarYüzde 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlasıYüzde 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlasıYüzde 27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlasıYüzde 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlasıYüzde 40

 

193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.500.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA