2021 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2021 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2021 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2021 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-) Bilanço Usulü Esasından İşletme Hesabı Esasına Geçiş Yapacak Mükellefler;
01.01.2021 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet
statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş
yapacak mükelleflerin; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden başvuru yapmaları ve
portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden “2021 Yılı Karşılama Ekranına Onay” verilmesi
sonrası “Mükellefiyet ve Defter Durumlarınız” dikkate alınarak aşağıda yer alan açıklamalar
doğrultusunda Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri menüsünden “Defter Durum” kontrollerin
yapılması gerekmektedir.
Mükellefiyet ve defter durumunuz dikkate alınarak 01.01.2021 tarihinden önce vergi mükellefiyetiniz mevcut ise; 2018-2019 ve 2020 yılları arasında “Bilanço Usulü Esasına” defter tutmuş iseniz; uygun “Mükellefiyet ve Defter Durumunuza” göre sadece 2018-2019 ve 2020 yıllarına ilişkin sayfanızda iken “Bilançoya Geçiş Yap” butonunu kullanınız. 01.01.2021 Tarihinden İtibaren “İşletme Hesabı Esasına” defter tutacağınızdan Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2021 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap adımlarını kullanarak “Bilançoya Geçiş Yap” butonunu kesinlikle kullanmayınız.
Başlangıç Tarihi: 01.01.2021 ibaresinin yer aldığı sayfanızda “Bilançoya Geçiş Yap” işlemenin yapılması durumunda 2021 yılı sayfanız kullanıma kapatılacaktır.
2-) İşletme Hesabı Esasından Bilanço Usulü Esasın Geçiş Yapacak Mükellefler;
01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef
statüsünden” Bilanço Usulüne” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak
mükelleflerin portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2021 Yılı Karşılama Ekranına
Onay” verilmesinden sonra; aşağıda yer alan iki aşamalı işlemleri gerçekleştirmeniz
durumunda “2021 Yılı Bilanço Geçiş” işlemleriniz sonuçlandırılabilecektir.
1. Aşama: “Bilanço Geçiş Yap” butonu kullanılmadan önce; Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri
→ 2021 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap adımlarını uygulayarak öncelikle 2021 yılı
sayfasında geçiş yapmanız ve özellikle Başlangıç Tarihi: 01.01.2021 ibaresinin yer aldığı
sayfasında bulunduğunuza emin olunuz. Söz konusu işleminin gerçekleştirilmesi sonrası
aşağıda yer alan 2. Aşamadaki adımları uygulayarak “2021 Yılı Bilanço Geçiş” işlemleriniz
sonuçlandırılabilecektir.
2. Aşama: Başlangıç Tarihi: 01.01.2021 ibaresinin yer aldığı sayfasında; Sistem Yönetimi →
Defter İşlemleri → İşletme Defteri → İşlem Yap → Bilançoya Geçiş Yap adımlarını
uygulayarak “2021 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerinin sonuçlandırılması mümkün olacaktır.
Başlangıç Tarihi: 01.01.2021 ibaresinin yer aldığı sayfasında bulunduğunuzu kontrol ederek
işlem yapmayı unutmayınız.
3-) 2021 Yılından Önce Sistemi Kullanan ve Halen Sistemi Kullanmaya Devam Edecek
Mükellefler;
Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin 2021 yılına ilişkin yeniden başvuru
yapmalarına gerek yoktur. 2021 yılına ilişkin karşılama ekranın onay verilmeden 2018, 2019
ve 2020 takvim yılına ilişkin işlemler yapılabilecektir. 01.01.2021 tarihinden itibaren 2021 yılı
ekranları üzerinde işlem yapılabilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren karşılama ekranına
onay verilmesi gerekmektedir.

Kaynak: https://www.defterbeyan.gov.tr/documents/kilavuz/2021-defter-slemleri-dikkat-edilmesi-gereken-durumlar-4_1_2021.pdf