193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA TEVKİFAT ORANLARI

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT ORANLARI
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT ORANLARI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ’74 uncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 taiihli ve 2009/14592 sayili Bakanlar Kurulu Kararlarının ekli Kararin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-70 inci maddede yazili mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10,

Vakiflar (mazbut vakiflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapilan kira ödemelerinden % 10,

Yabanci devletlere, yabanci kamu idare ve kuruluşları ile uluslararasi kuruluslara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanmasi karşilığında bunlara yapilan kira ödemelerinden % 10,”

5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanununun 13 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki Kararın 1 inci naaddesinin birinci fikrasinin (2) numarali bendi aşağıdaki  sekilde degiştirilmiştir.

Kooperatiflere ait taşınmazlarin kiralanmasi karşılıgında bunlara yapilan kira ödemelerinden % 10,”

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

-Bu maddeyi ihdas eden Kararin 5 inci maddesinde belirtilen tarihi (31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapilan ödemelerde bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanir.”

12/01/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Bu maddeyi ihdas eden Kararin 5 inci maddesinde belirtilen tarihi (31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapilan ödemelerde bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanir.”

Bu Karar, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) nakden veya hesaben yapilan ödemelerde uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüge girer.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Kaynak;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-5.pdf